Máme novou vizuální identitu

V letošním roce slavíme 30. výročí založení firmy a jako dárek si mimo jiné nadělujeme i nové logo a s ním spojený vizuální styl

Nová identita vychází z definice naší značky. Reflektuje aktuální trendy, kvalitu našich výrobků, i náš osobní a přátelský přístup. Cílem nové identity je posílit komunikaci s našimi obchodními partnery a současně se zaměřit na novou cílovou skupinu architektů a designérů.

Nešli jsme do radikální změny, ale zvolili jsme cestu evoluce, tedy vývoje a posunu naší současné komunikace. Navazujeme tak na vizuální změny, které začaly již v minulém roce. 

Jádro vizuální identity tvoří jednoduchá typografická značka se zachováním stávající logiky písmen s velkým počátečním písmenem R. Navazující kruhový monogram slouží jako doplňkový symbol. Hlavní snahou bylo, aby celá identita svou barevností přímo navazovala na produkty firmy a vytvářela živé prostředí.

Logo postupně začleňujeme do nových tiskovin nebo online komunikace a do konce roku by se mělo objevit na většině míst, včetně showroomů nebo samotných produktů.

Autory nové vizuální identity jsou Marek Nedelka a Filip Dědic – designérský tým, jejichž záměrem je přenášet hodnotné myšlenky do vizuálního jazyka.

Další aktuality