EPD pro kancelářské židle Space

S radostí oznamujeme, že jsme zveřejnili Environmentální prohlášení o produktu (EPD) pro naše prémiové kancelářské židle Space 1501, Space 1502Space 1522.

Co je EPD? 

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je standardizovaný dokument, který poskytuje transparentní a ověřené informace o dopadu produktu na životní prostředí během jeho životního cyklu. To zahrnuje vše od těžby surovin, výroby, dopravy a užívání produktu až po likvidaci na konci jeho životnosti. EPD jsou nezbytnými nástroji pro firmy i spotřebitele, jimž nabízí komplexní přehled o ekologické stopě produktu.

Důsledný proces tvorby EPD 

Vytvoření EPD pro naše kancelářské židle zahrnovalo detailní proces ve spolupráci s firmou LCA Studio s.r.o. Tato renomovaná společnost se specializuje na posuzování životního cyklu produktu. Pečlivě jsme shromáždilli a zanalyzovali rozsáhlá data o každé součásti našich židlí i o vlastních výrobních procesech, včetně:

  • Použitých materiálů, jejich zdrojů a obsahu recyklovaných materiálů
  • Vzdáleností dopravy od dodavatelů, k zákazníkům a na místa likvidace odpadu
  • Spotřeby energie a paliv
  • Generovaného odpadu a metod jeho likvidace
  • Emisí znečišťujících látek
  • Scénářů konce životnosti, popisujících recyklovatelnost a potenciální opětovné využití

Tento komplexní přístup vyžadoval spolupráci napříč odděleními naší společnosti, s našimi dodavateli a dalšími obchodními partnery tak, aby byla zajištěna přesnost a úplnost dat.

Nezávislé ověření 

Po shromáždění a analýze dat prošly naše EPD nezávislým ověřením, aby byla potvrzena přesnost a spolehlivost informací. Tento ověřovací proces zajišťuje, že naše EPD splňují mezinárodní standardy a poskytují důvěryhodná data pro naše zákazníky a další zúčastněné strany.

Přínosy pro naše zákazníky a cíle udržitelnosti 

Vytvoření EPD pro naše kancelářské židle přináší několik důležitých výhod:

  • Informované rozhodování: Díky pochopení ekologického dopadu našich židlí mohou nyní naši zákazníci činit informovaná rozhodnutí. Transparentnost jim umožňuje vybírat produkty, které odpovídají jejich cílům v udržitelnosti.
  • Kredity pro zelené budovy: Naše EPD přispívají ke kreditům v certifikačních systémech zelených budov jako jsou LEED a WELL. To činí naše produkty ideálními pro architekty a designéry pracující na ekologicky šetrných stavebních projektech.

Pro zobrazení našich EPD zadejte "RIM CZ" na následujícím odkaze www.environdec.com/library

 

Další aktuality